Naslovnica JADRAN Prvi sastanak za provedbu EU projekta Silvanus u Vatrogasnom trenažnom centru “Šapjane”...

Prvi sastanak za provedbu EU projekta Silvanus u Vatrogasnom trenažnom centru “Šapjane” u Primorsko-goranskoj županiji

65
0

Na sastanku održanom ovoga tjedna nazočili su predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

Nakon uvodne riječi održana je prezentacija o dosadašnjem tijeku prenamjene bivše vojarne “Boršt” u Vatrogasnom trenažnom centru “Šapjane”, nakon čega se krenulo u razradu pilot vježbe u sklopu EU projekta Silvanus, koja će biti održana u proljeće sljedeće godine.

Demonstracijska vježba gašenja šumskog požara će biti podijeljena na fazu A – “prevencija i priprema” i fazu B – “detekciju i monitoring” te su podijeljeni zadaci provedbe faza vježbe između predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice i Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

EU-projekt SILVANUS planira pružiti ekološki održivu i klimatski otpornu platformu za upravljanje šumama kroz inovativne sposobnosti za sprečavanje i borbu protiv nastanka i širenja požara raslinja.

Platforma će udovoljiti zahtjevima učinkovitog korištenja resursa i pružiti zaštitu od prijetnji požara raslinja na koje se nailazi globalno. Projekt će uspostaviti sinergiju između zaštite okoliša; stručnjaka za tehnologiju i društvene znanosti za jačanje sposobnosti regionalnih i nacionalnih vlasti da nadgledaju šumske resurse, procjenjuju biološku raznolikost, generiraju preciznije pokazatelje rizika od požara i promiču sigurnosne propise među građanima kroz kampanje podizanja svijesti.

I.G.


Izvor: www.morski.hr


Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u